Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

A - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE VİZESİ

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni prosedürüne göre Resmi Pasaport hamili vatandaşlar 90 gün süreli seyahatleri için vize zorunluluğundan muaf tutulmaktadır. Umuma Mahsus Pasaport sahiplerinin seyahatleri vize sahibi olmaları gerekmektedir. Turistik amaçlı 90 günden kısa sürecek seyahatleri için müteaddit giriş vizeleri www.evisa.gov.tr adresinden e-vize olarak veya dış temsilciliklerde resen verilmektedir.

Türkiye seyahatleri 3 aydan daha uzun sürecek Umuma Mahsus Pasaport sahibi BAE vatandaşlarının Birleşik Arap Emirlikleri sınırları içerisindeki Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir. Vize işlemleri sırasında yaşanabilecek gecikme ihtimallerini nedeniyle planlanan seyahat tarihinin en az 1 ay öncesinden başvuru yapılması oldukça önem arz etmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları dahil olmak üzere tüm yabancı pasaport sahiplerine verilmiş olan vizeler Türkiye sınırları içerisine mutlak giriş hakkı sağlamamaktadır. T.C. sınırları içerisine giriş izni konusunda nihai karar ve otorite sahibi makamlar sınır makamları kabul edilmektedir. Vize başvuru işlemleri sırasında tahsil edilen vize harcı, başvuru işlemlerinin menfi sonuçlanması durumunda iade edilmemektedir.

Türkiye ziyareti gerçekleştirecek vize başvuru sahiplerinin T.C. sınırları içerisinde geçirecekleri süreyi kapsayacak şekilde geçerli sağlık sigortası yapmaları gerekmektedir. Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni prosedürleri doğrultusunda tahsis edilen vize veya vize muafiyeti 180 gün içerisinde 90 gün ikamet hakkını geçmemektedir. Belirtilen ikamet hakkı Türkiye'ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerliliğini sürdürmektedir.

Türkiye sınırları içerisinde 90 günden daha uzun süre kalmayan isteyen kişilerin İl Göç Müdürlükleri aracılığıyla Kısa Süreli İkamet başvurusunda bulunarak vize sürelerini uzatma seçenekleri bulunmaktadır. Çift pasaport sahibi ziyaretçilerin 180 gün içerisinde farklı pasaportlarını kullanarak 90'ar gün ikamet etmeleri söz konusu olmamaktadır.

Türkiye ziyaretini herhangi bir amaçtan dolayı gerçekleştirecek 18 yaş altı BAE vatandaşlarının vize başvuru işlemlerinde ebeveynlerden her ikisininde muvafakat sunması gerekmektedir. Anne ve babası ayrı olan veya ebeveynlerden birinin hayatta olmayan kişilerin velayet bilgilerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türkiye E-Vize Uygulaması

E-vize sistemi pasaporta işlenen bandrol ve kaşe ile verilen vizelerden farklı olarak online olarak tahsis edilmektedir. E-vize başvurusu sistem üzerinden gerekli bilgilerin girilmesi ve ödeme işlemlerinin online olarak gerçekleştirilmesi suretiyle elektronik ortamda yapılmaktadır. Online vize başvuru işlemenin başarıyla tamamlanması ve onaylanmasını ardından e-vize başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir.

Vize başvuru sahiplerinin seyahatleri öncesinde e-vizelerinin çıktısını alması, seyahat sırasında havayolları ve gümrük yetkililerine ibraz etmeleri ve seyahat sona erene kadar muhafaza etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma ve eğitim vizeleri için başvuruları elektronik ortamda yapabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde bulunan temsilciliklere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Pasaport Süresinin Ne Kadar Olması Gerekmektedir?

Türkiye ziyareti gerçekleştirecek olan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarından vize, vize muafiyeti veya ikamet izinleri izin süresi bitiminden itibaren en az 60 gün daha geçerli olacak pasaport veya pasaport yerine geçen belge sahibi olmaları halinde verilebilmektedir. Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni prosedürleri dahilinde pasaportun 10 yıldan daha eski olmaması şartı aranmaktadır. Eski, yıpranmış, deformasyona uğramış, yazıları silinmiş pasaport ile başvuru işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınmaktadır?

Resmi pasaport sahipleri 90 günü aşmayan seyahatleri için vize zorunluluğundan muaf tutulmaktadır. Umuma Mahsus Pasaport sahiplerinin seyahatleri öncesinde vize sahibi olmaları gerekmektedir. Turistik amaçlı 90 günü aşmayan seyahatler için vizeler www.evisa.gov.tr adresi üzerinden e-vize olarak verilmektedir. E-vize haricinde dış temsilcilikler üzerinden işlemler yürütülebilmektedir.

Turist vizesi başvuru aşamasında davet mektubu sunulması durumunda belge içerisinde davet sahibinin T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, iletişim ve ulaşım adresleri, seyahat nedeni, ikamet süresi ve başvuru sahibi ile aralarında akrabalık bağı olup olmadığı bilgisinin yer alması gerekmektedir.

Davet sahibi tarafın bir kurum olması halinde vergi bilgilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca davet sahibinin mektup içerisinde davetli kişinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğun kendine ait olarak tüm masrafların karşılanacağı bilgisini beyan etmesi talep edilmektedir. Söz konusu beyan ile birlikte başvuru sahibinin yeterli veya düzenli imkana sahip olması şartı aranmaktadır.

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni - Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınmaktadır?

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının Türkiye sınırları içerisinde çalışma izni için başvurularını BAE'de bulunan Türk temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir. Bünyelerinde çalışılacak Türk firma yetkililerinin de eşzamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma izni başvuruları, ÇSGB tarafından değerlendirilerek olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılmaktadır.

Çalışma izni sahibi olmak aynı zamanda ikamet izni sahibi olmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle ÇSGB tarafından onaylanan başvurularda BAE vatandaşlarından Türk temsilciliklerine Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet İzin Belgesi Harcı tahsis edilmesi gerekmektedir. Çalışma izni kartı Türkiye'de ikamet izni yerine geçebilmesi nedeniyle Türk temsilcilikleri tarafından verilen Çalışma Meşruhatlı Vize ülkeye giriş amaçlı ve en fazla 90 gün süreli olarak verilmektedir.

Türkiye Staj Vizesi - Çalışma İzni Muafiyetleri

Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan her türlü özel staj durumunda başvuru sahibinin Türkiye Çalışma Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması şartı aranmaktadır.

Söz duruma ilişkin olarak aşağıda bulunan şartlara haiz olan kişilerin çalışma izni sahibi olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu ikili veya çoklu sözleşmeler dahilinde çalışma izninden muaf tutulan kişiler,
 • Yurt dışında daimi ikamet sahibi olarak Türkiye'ye ilmi, kültürel ve sanatsal etkinlikler nedeniyle 30 günden az, sportif etkinlikler nedeniyle 120 günden az süreli olarak seyahat edecek yabancı uyruklu kişiler,
 • Türkiye'ye ithal edilen makine ve ekipmanların montaj, bakım, onarım, kullanıma ilişkin eğitimler, ekipman teslimi, arızalanan araçların onarımı gibi amaçlarla ülkeye giriş tarihi itibariyle bir yıl içerisinde toplam 3 ayı geçmemek ve duruma ilişkin belgeleri ibraz ederek kanıtlamak şartıyla seyahat edecekler kişiler,
 • Türkiye'den ihraç edilen veya Türkiye'ye ithal edilen mal ve hizmetin kullanımına ilişkin eğitim görme amacıyla ülkeye giriş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 3 ayı geçmemek ve duruma ilişkin belgeleri ibraz ederek kanıtlamak şartıyla seyahat edecek kişiler,
 • Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyet gösterecek fuar, gösteri gibi organizasyonlarda görevli olarak Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek ve duruma ilişkin belgeleri ibraz ederek kanıtlamak şartıyla seyahat edecek kişiler,
 • Eğitim süresiyle sınırları olmak ve 2 yılı geçmemek üzere durumunu ibraz edilecek belgelerle kanıtlayan üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla gelecek yabancı uyruklu kişiler,
 • Sosyo-kültürel ve teknik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye 6 aydan fazla sürmeyecek şekilde hizmet ve katkı sağlayacak oldukları ilgili makamlarca belirtilen kişiler,
 • Uluslararası stajyer öğrenci programları dahilinde staj görme amacıyla Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu kişiler,
 • Çalışma süresi toplamda 8 aydan fazla olmaması şartıyla Türkiye'ye gelecek tur operatörü temsilcisi olan yabancı uyruklu kişiler,
 • Futbol Federasyonu veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından talepleri uygun görülen yabancı futbolcular, sporcular ve antrenörler,
 • İlgili makamlarca Uygunluk Onayı Belgesi edinmiş Türk Uluslararası Gemi Sicili kaydı olan ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görevli olan yabancı uyruklu gemi adamlar,
 • Türkiye AB Mali İşbirliği programları dahilinde yürütülen projelerde görev alan yabancı uyruklu uzman kişiler Türkiye seyahatlerinde belirtilen şartlara uyulması halinde çalışma izni sahibi olma zorunluluğundan muaf tutulmaktadır.
55. madde dahilinde Türkiye'ye gelen söz konusu yabancı uyruklu kişilerin oturma izinleri “kısa dönem ikamet izni” adı altında İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

Belirtilen muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçeveden yer alan yabancı uyruklu ziyaretçilerin bir takvim yılı içerisinde muafiyet izinlerinden yalnızca bir kez yararlanma hakları bulunmaktadır. Bu haktan yararlanılabilmesi için yabancı uyruklu kişinin daha önce aynı amaçla almış olduğu ikamet izni tezkeresinin bitiş tarihi üzerinden 3 ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet süresinden daha uzun süre çalışılacak olması halinde kişinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Basın Meşruhatlı Vize Nedir?

Türkiye sınırları içerisine daimi göreve atanmaksızın geçici olarak gelecek BAE vatandaşı basın mensuplarının ziyaretleri öncesinde “Basın Meşruhatlı Vize” sahibi olmaları gerekmektedir. Vize zorunluluğuna tabi tutulan ülkelerin vatandaşı olan basın mensuplarının turistik vize sahibi olmaları yeterli kabul edilmektedir. Kısa dönem ikamet izni bulunan basın mensuplarından ayrıca çalışma izni sahibi olmaları talep edilmemektedir. Türkiye sınırları içerisine atanan medya mensubu kişilerin Basın Meşruhatlı Vize sahibi olmaları izne tabi tutulmaktadır.

Tur Operatörü Vizesi

Tur Operatörü Temsilcisi olan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı kişiler Türkiye'de 8 aya kadar olan görevleri için çalışma izninden muaf tutulmaktadır. Tur operatöre temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüğü oturum izni talebinde bulunan BAE vatandaşlarının başvuruları turizm vizesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Taşımacılık Vizesi

Taşımacılık vizesi başvurusunda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına gerekli belgeleri sunmaları halinde 1 yıl süreli ve çok giriş hakkı bulunan vize tahsis edilebilmektedir.

Türkiye'de bulunan yabancı din kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen personel

Din kurumlarında görevlendirilen Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının çalışma izinler istisnai kapsamda olup, başvuruları Türk Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılmakta ve Türkiye sınırları içerisinde çalışmak üzere ikamet izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi Vizesi

 • Kazı ve Araştırma çalışmaları için Birleşik Arap Emirlikleri sınırları içerisinde Türk temsilciliklerinden seyahatine amacına uygun vize alınarak Türkiye sınırları içerisine giriş yapılması gerekmektedir.
 • Türkiye seyahatini film ve belgesel çekimi amacı ile gerçekleştirecek BAE vatandaşlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Müdürlüğü ve ilgili Valilik izni sahibi olması gerekmektedir.
 • Türkiye sınırları içerisinde arkeolojik, jeolojik, tarihsel, sosyolojik ve doğa konularında yapılacak ilmi araştırmalar, incelemeler, ses ve video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğrudan müracaat edilmesi şartı aranmaktadır. Söz konusu alanların dışında kalan arkeolojik kazı ve sualtı arkeoloji araştırmaları, yüzey araştırmalara ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular T.C. sınırları içerisinde BAE diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla, yurtdışında ise BAE sınırları içerisinde Türk Temsilcilikleri aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığına yapılmaktadır.

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni
B - TÜRKİYE'DE OTURUM VE ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye sınırları içerisinde yabancı ülke vatandaşları kısa süreli oturum izni, uzun süreli oturum izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni sahip olarak ikamet edebilmektedir. Geçerli oturum izni sahibi Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize sahibi olmadan giriş yapabilmektedir. BAE vatandaşlarının Türkiye için sahip oldukları çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi oturum izni sayılmaktadır.

T.C. sınırları içerisinde vizenin veya vize muafiyetinin izin verdiği süreden veya 90 günden daha uzun süre kalacak BAE vatandaşlarının ikamet izni sahibi olmaları gerekmektedir. Oturum izni başvuruları Birleşik Arap Emirlikleri sınırları içerisinde yer alan Türk temsilciliklerine yapılmaktadır. Türkiye'ye vize veya vize muafiyeti ile gelerek oturum izni başvurusunda bulunacak kişilerin izinleri ikinci bir düzenlemeye kadak Valiliklerce verilmektedir.

Oturum izni başvurusunda bulunacak BAE vatandaşlarından talep ettikleri ikamet süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir. Türkiye'den başvuruların BAE vatandaşının geçerli vize veya vize muafiyet süresi sona ermeden yapılması gerekmektedir. İkamet izin başvuruları en geç 90 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Oturum izni kalış amacı doğrultusunda her yabancı başvuru sahibi için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Başvurunun değendirilip sonuçlanmasının ardından oturum izni belgesi ikamet adresine gönderilmektedir.

E-İkamet Başvurusu

T.C. içerisinden gerçekleştirilen oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılmaktadır. İlk kez oturum izni başvurusunda bulunacak BAE vatandaşlarının sistem tarafından verilen randevu gün ve saatinde bulundukları ilin İl Göç İdaresine gitmeleri gerekmektedir. İkamet izni uzatma başvurusunda bulunulması durumunda talep edilen evraklar PTT iadeli taahhütlü veya kargo ile ikamet edilecek ilin İl Göç İdaresine gönderilmesi gerekmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının ikamet süresi dolmasına 60 gün kalmasını itibariyle oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Uzatma başvurusunun her durumda ikamet süresi sona ermeden yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Oturma izni uzatma başvurusunda e-ikamet sistemi üzerinden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilmektedir. Söz konusu belge, ikamet izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma başvurusu sonuçlanana kadar Türkiye'de kalma hakkı sağlamaktadır. BAE vatandaşlarının Türkiye'den çıkış yapmak istemesi durumunda sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ilin İl Göç İdaresine onaylatmaları şartı aranmaktadır.

Türkiye'de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

BAE Vatandaşları İçin Türkiye'de Kısa Dönem Oturma İzni

Türkiye'de taşınmaz malı olan ve ticari bağlantı veya kuracak BAE vatandaşlarının maksimum bir süreli olarak verilen Kısa Dönem Oturma İzni sahibi olabilmeleri için aşağıda yer alan belgeleri ilgili il Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gereken Evraklar

 • Oturum izni başvuru formu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
 • Dört adet güncel tarihli vesikalık fotoğraf,
 • Türkiye'de kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğunun beyan edildiği belge,
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu teyit eden resmi belge*
 • Geçerli sağlık sigortası (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılmaktadır.)
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri dahilinde Türkiye sınırları içerisindeki sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek olduğuna dair belge,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş provizyon belgesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortası sahibi olmak için başvuru yapıldığını gösteren belge,
  • Özel sağlık sigortası.

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Evraklar

 • Oturum izni başvuru formu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
 • İki adet güncel tarihli vesikalık fotoğraf,
 • Türkiye'de kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğunun beyan edildiği belge,
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu teyit eden resmi belge*
 • Bir önceki oturum izni belgesi**
 • İdarenin talep etmesi durumunda temas kurulacak olan kişi ve şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
 • Geçerli sağlık sigortası (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılmaktadır.)
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri dahilinde Türkiye sınırları içerisindeki sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek olduğuna dair belge,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş provizyon belgesi,
  • Uzatma süresini kapsayacak özel sağlık sigortası.

*Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz malı olan yabancı uyruklu vatandaşlardan talep edilmektedir.
**Türkiye sınırları içerisinde ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklu vatandaşların ibraz etmesi talep edilmektedir.

BAE Vatandaşları İçin Türkiye Uzun Süreli Oturma İzni

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni prosedürleri dahilinde uzun dönem oturma izni sahibi olabilmek için T.C. sınırları içerisinde kesintisiz olarak en az 8 yıl ikamet edilmesi şartı aranmaktadır. Söz konusu şartı karşılayan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının aşağıda sıralanan belgeleri ilgili İl Göç İdaresine ibraz etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır.

Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gereken Evraklar

 • Oturum izni başvuru formu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
 • Bir önceki oturum izni belgesi,
 • İki adet güncel tarihli vesikalık fotoğraf,
 • Başvuru sahibinin son 3 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım almadığını beyan eden belge,
 • Türkiye'de kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğunun beyan edildiği belge,
 • Adli sicil kaydı,
 • Geçerli sağlık sigortası (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılmaktadır.)
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri dahilinde Türkiye sınırları içerisindeki sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek olduğuna dair belge,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş provizyon belgesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortası sahibi olmak için başvuru yapıldığını gösteren belge,
  • Özel sağlık sigortası.
 • Başvuru sahibi BAE vatandaşının Adres Kayıt Sistemi kaydı bulunduğunu gösteren belge.

Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni Uzatma Başvurusu

Türkiye uzun dönem oturum izni başvuru sahibine süresiz olarak verilmektedir. Uzun dönem oturum izni uzatılması işlemi söz konusu değildir.

İkamet / Oturum İzninden Muaf Tutulan Yabancı Uyruklu Vatandaşlar

 • Vize veya vize muafiyeti süresi dahilinde Türkiye sınırları içerisinde bulunan kişiler,
 • Çıkma izni almak kaydıyla Türk vatandaşlığı kaybeden kişiler,
 • Uluslararası koruma başvurusu kayıt belgesi bulunan kişiler,
 • Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar dahilinde ikamet izni zorunluluğundan muaf tutulan kişiler, (Türkiye sınırları içerisindeki görevleri sona erdikten sonra ülke sınırları içerisinde kalmaya devam edecek olmaları halinde herhangi bir ikamet izni türü sahibi olmak üzere en geç 10 gün içerisinde ikamet edilecek Valiliğe başvurulması gerekmektedir.)
 • T.C. sınırları içerisinde görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ve bu kişilerin eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırları olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilen kişiler, (Türkiye sınırları içerisindeki görevleri sona erdikten sonra ülke sınırları içerisinde kalmaya devam edecek olmaları halinde herhangi bir ikamet izni türü sahibi olmak üzere en geç 10 gün içerisinde ikamet edilecek Valiliğe başvurulması gerekmektedir.)
 • Uluslararası kuruluşların Türkiye sınırları içerisindeki temsilciliklerinde çalışan statüleri anlaşmalar dahilinde belirlenmiş kişiler, (Türkiye sınırları içerisindeki görevleri sona erdikten sonra ülke sınırları içerisinde kalmaya devam edecek olmaları halinde herhangi bir ikamet izni türü sahibi olmak üzere en geç 10 gün içerisinde ikamet edilecek Valiliğe başvurulması gerekmektedir.)
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi sahibi olan kişiler,
 • Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi sahibi olan kişiler,
 • Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olan kişiler
 • Geçerli Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni sahibi olan kişiler ikamet ve oturum izni sahibi olma zorunluluğundan muaf tutulmaktadır.

C - BAE VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye sınırları içerisinde çalışmak için başvuruda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları diğer yabancı uyruklu vatandaşlar gibi 6735 sayılı kanuna tabi tutulmaktadır. Son şekli verilen söz konusu kanun 13.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yabancı uyruklu vatandaşların çalışma izinleri hakkında kanuna göre, Türkiye'de yabancılara çalışma konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) yetkili merciidir.

Çalışma izni başvuruları, başvuru sahibi BAE vatandaşı tarafından BAE sınırları içerisindeki Türk temsilciliklerine doğrudan yapılmaktadır. BAE vatandaşlarını bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk şirket yetkililer tarafından başvuru sahibine eş zamanlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına önce online olarak ve akabinde gerekli evrakları ilgili Bakanlığa iletmeleri ile gerçekleştirilmektedir.

BAE Vatandaşları İçin Türkiye'de Çalışma İzni

BAE Sınırları İçerisinde Çalışma İzni Başvurusu

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının için BAE sınırları içerisinden çalışma izni ilk başvurularını ülkelerinde bulunan Türk temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir. Bu başvuru sırasında Türkiye'de bulunan işveren ile imzalanmış iş sözleşmesini (atama/görevlendirme yazısı) temsilciliğe ibraz etmeleri şartı aranmaktadır.

Başvuru işleminin kabul edilmesi halinde temsilcilik tarafından Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşına referans numarası verilmektedir. Başvuru sahibinin söz konusu referans numarasını Türkiye'deki işverene iletmesi gerekmektedir. Türkiye'deki işveren veya işveren vekilinin PTT'den e-devlet şifresi alarak ve söz konusu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Türkiye Dış Temsilciliği aracılığıyla yapılan başvurularda temsilciliğe yapılan başvuruyu takip eden 10 iş günü içerisinde Türkiye'de bulunan işverenin elektronik ortamda çalışma izni başvurusunu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Söz konusu 10 iş günü içerisinde gerekli evrakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir BAE vatandaşının Türkiye'de olması nedeniyle iki tarafın da imzalarının yer aldığı iş sözleşmesinin ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

Türkiye Sınırları İçerisinden Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni prosedürleri dahilinde Türkiye'de önlisans ve lisans eğitimi için verilen ikamet izinleri haricinde herhangi bir nedenden dolayı en az 6 ay süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş BAE vatandaşları için ilgili işverenler yurtiçinden başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yapabilmektedir.

İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilen çalışma izni başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak başvuru formu ve dilekçenin 6 iş günü içerisinde ÇSGB' teslim edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Türkiye Çalışma İzinleri İçin Talep Edilen Belgeler

Çalışma İzni İlk Başvurusunda BAE Vatandaşından Talep Edilen Belgeler

 • Yurtiçinden yapılacak olan başvurularda, Türkiye öğrenim amaçlı oturma izinleri haricinde, müracaat tarihinde geçerli en az 6 ay süresi bulunan oturma izni örneği (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • BAE vatandaşının geçerli oturum izni olmaması halinde, BAE sınırları içerisinde Türk temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösteren belge ibraz ederek çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 • Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar ölçütlerinden asgari birini karşılayan şirketlerde kilit personel statüsünde çalışacak Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının Türkiye'de yasal olarak bulunduğu (Emniyet Müdürlüğünden alınan yazı veya pasaportun vize sayfası ve giriş tarihini gösteren bölümünün onay örneği ibraz edilmesi suretiyle) kanıtlaması halinde çalışma izni başvuruları doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılabilmektedir.
 • Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının kilit personel statüsünde olması durumunda, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı hakkında yönetmeliğin 10/b maddesinde bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi şartı aranmaktadır. (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Pasaport kopyası (Pasaport yazılarının latin harfleri dışında bir alfabe ile yazılmış olması halinde yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisinin başvuruya eklenmesi ve bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılan ve resmi makamlar tarafından onaylanan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sureti (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Mesleki hizmetler dahilinde çalışma izni başvurusunda bulunacak kişilerin yukarıda sıralanan belgelere ek olarak yüksek öğrenim görmesi halinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğine uygun olarak alacağı Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)

Çalışma İzni İlk Başvurusunda İşveren Kurumdan Talep Edilen Belgeler

 • Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı çalışma izni müracaat dilekçesi (Dilekçenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve işveren tarafından kağıt ortamında ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı personel müracaat formu (Elektronik ortamda doldurulan formun çıktısı alındıktan sonra işveren ve BAE vatandaşı personel tarafından imzalanarak posta ile bir nüsha olarak ÇSGB'ye gönderilmesi gerekmektedir. BAE vatandaşı personel ve işverenin ıslak imzalarının olmaması halinde taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinin ibraz edilmesi şartı aranmaktadır. Müracaat formunun imzasız olması ve iş sözleşmesinin olmaması halinde başvuru işleme konulmamaktadır.)
 • İşveren kuruluşun sermaye ve ortaklık yapısını gösteren en tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olan bilanço ve kâr / zarar tablosu (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • İş yeri Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapmasında bulunuyor ise, bu durumu kanıtlayıcı belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. (Bu belgelerin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelere ait projeleri gerçekleştirecek olan kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) işi yüklendiklerini beyan eden belge (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Müteahhitlik, mimarlık, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri dahilinde yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslek grubunda Türk mühendis, mimar, şehir planlamacı istihdam edildiğini ispata dair maaş bordroları (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • BAE vatandaşı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuru işlemlerini gerçekleştirme yetkisi bulunan kişinin noter tarafından onaylanmış vekaletname veya kullanıcı sıfatındaki kişinin müracaatı gerçekleştiren kurum ve kuruluşta görevli olduğunu gösteren belge (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)

BAE Vatandaşı Personel İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Çalışma izni uzatma başvuru Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı ve işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır. Çalışma izni ilk başvurusu ve uzatma başvuruları ilk olarak elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Elektronik yolla gerçekleştirilen ve sistem tarafından onaylanan başvurunun geçerli olabilmesi için barkodlu başvuru formunun çıktısı alınarak BAE vatandaşı ve Türk işveren tarafından imzalanarak, yönetmelik ekinde belirtilen diğer evrakları ile birlikte internet üzerinden onay tarihini takip eden 6 iş günü içerisinde (şahsen veya posta ile) ÇSGB'ye ulaştırılması gerekmektedir.

Çalışma izni uzatma talebinin izin bitiş tarihinden geçmişe doğru 2 aylık süre içerisinde yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma izni süresinin bitiminden itibaren en 15 gün içerisinde yapılan uzatma başvuruları kabul edilmektedir. Söz konusu süreden sonra yapılan başvurular ilk kez yapılacak olan çalışma izni başvuru esaslarına tabi tutulmaktadır. Geçerli ikamet izni ibrazıyla gerçekleştirilen çalışma izni uzatma başvurularında elektronik başvuruyu takip eden 6 iş günü içerisinde talep edilen evrakların ÇSGB'ye ulaştırılması gerekmektedir.

Bir yıllık yasal çalışma izin süresinin ardından aynı iş yeri ve aynı meslekte çalışılıyor olmasına devam edilmesi kaydıyla çalışma izni 2 yıl süreyle uzatılabilmektedir. Toplam 3 yıl çalışma süresinin sonunda aynı meslek ve istenilen işveren yanında çalışılması şartıyla mevcut izin 3 yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye sınırları içerisinde en az 8 yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet eden toplam 8 yıllık yasal çalışması olan BAE vatandaşları süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda BAE Vatandaşından Talep Edilen Belgeler
 • Pasaport fotokopisi ve önceki çalışma izni belgesi ve üst yazısı (Bu belgelerin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş olan çalışma izin sürelerini kapsayan ikamet izni (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Mimar, mühendis ve şehir planlamacı olarak çalışma izni verilen yabancı uyruklu kişilerin 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası 36.maddesine dayalı olarak sahip olması gereken geçici üyelik belgesi (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşveren Kurumdan Talep Edilen Belgeler

 • Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı personeli çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi (Dilekçenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve işveren tarafından kağıt ortamında ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
 • BAE vatandaşı personel başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulan formun çıktısı alındıktan sonra işveren ve BAE vatandaşı personel tarafından imzalanarak posta ile bir nüsha olarak ÇSGB'ye gönderilmesi gerekmektedir. BAE vatandaşı personel ve işverenin ıslak imzalarının olmaması halinde taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinin ibraz edilmesi şartı aranmaktadır. Müracaat formunun imzasız olması ve iş sözleşmesinin olmaması halinde başvuru işleme konulmamaktadır.)
 • Değişiklik olması halinde kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belgenin taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)
 • İş yerinin vergi borcu olmadığını gösteren belge (Bu bilgiye ÇSGB tarafından, Maliye Bakanlığı kayıtlarına internet üzerinden erişilmektedir.)
 • BAE vatandaşı personel çalıştıran işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği bilgisi (Bu bilgi SGK kayıtlarından ÇSGB tarafından internet üzerinden kontrol edilmektedir.
 • BAE vatandaşı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuru işlemlerini gerçekleştirme yetkisi bulunan kişinin noter tarafından onaylanmış vekaletname veya kullanıcı sıfatındaki kişinin müracaatı gerçekleştiren kurum ve kuruluşta görevli olduğunu gösteren belge (Bu belgenin elektronik başvuru öncesinde taratılması ve başvuru sırasında internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)

Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvuru Sonuçlanmaları

Çalışma izni başvuruları sonuçlanan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına ilişkin ÇSGB izin veya ret kararı ilgili işverene e-posta ile bildirilmektedir. BAE sınırları içerisinden gerçekleştirilen başvuruların sonucu ilgili Türk temsilciliğine online olarak ayrıca iletilmektedir. Çalışma izninin alınması halinde Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni prosedürüne göre BAE vatandaşının başvurusunu gerçekleştirdiği Türk temsilciliğine giderek çalışma ve oturma izni harçları ile vize harcını ödemesini gerekmektedir.

Dış temsilcilik tarafından BAE vatandaşının pasaportuna vize etiketi yapıştırılması işleminin ardından Türkiye sınırları içerisine giriş yapılabilmektedir. Belirtilen harçların ödenmemesi ve Türkiye'ye giriş yapılması halinde çalışma izni geçerlilik kazanmamaktadır. Ayrıca düzenlenen çalışma izin kartı PTT Kargo ile işveren adresine gönderilmektedir.

Çalışma İzninin Reddedilmesi Halinde Nereye İtiraz Edilir?

Çalışma izni veya çalışma izni uzatma talebinin reddedilmesi, iznin iptal edilmesi veya iznin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin olarak ÇSGB tarafından verilen kararlara işveren tarafından tebliğ tarihi itibariyle 30 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir. İtiraz işlemleri sistem üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. İtiraz kararın ilişkin açıklamalı dilekçe ve ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İtirazın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedilmesi durumunda idari yargı yoluna başvurulabilmektedir.

Türkiye Çalışma İzin Süresini Uzatma

BAE vatandaşlarına ÇSGB tarafından verilen çalışma izni sürelerinin uzatılması için mevcut izin süresinin bitiş tarihinden geçmişe doğru 2 aylık süre içerisinde uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Çalışma izni süresinin bitimi itibariyle yapılan süre uzatma başvuruları işleme alınamamaktadır.

Türkiye çalışma izni uzatma talep ilk başvuruda olduğunu online olarak yapılmaktadır. Online başvurunun ardından BAE vatandaşı ve işveren tarafından imzalanan başvuru formunun 6 iş günü içerisinden şahsen ya da posta ile ÇSGB'ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Çalışma İzni Harcı

Yabancı uyruklu vatandaşlara verilen çalışma izni belgeleri 492 No'lu Harçlar Kanunu uyarınca harca tabi tutulmaktadır. ÇSGB tarafından çalışma izni talebinin olumlu sonuçlandırılması durumunda verilen izin göre harcın yatırılması gerekmektedir. Çalışma izni harç tutarları her yıl güncellenmekle birlikte Resmi Gazete içerisinde yayınlanmaktadır. Harç tutarları ve ilgili banka şubelerine ilişkin bilgilere ÇSGB web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Yurtiçinden gerçekleştirilen çalışma izinleri ve uzatma başvurularının ÇSGB tarafından onaylanması halinde ilgili kişinin çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelini ayrı ayrı yatırması gerekmektedir. Çalışma izni harç miktarının ÇSGB tarafından bildirilmesinin ardından yatırılması gerekmektedir.

Harç ve değerli kağıt bedelleri ÇSGB web sitesinde belirtilen banka şubelerine yatırılmaktadır. Ödeme işlemlerinin ÇSGB tarafından görülebilmesi nedeniyle istisnai durumlar haricinde makbuz ibrazı talep edilmemektedir. Yurtdışından gerçekleştirilen başvurularda başvuru sahibinin çalışma izni harç ve kağıt bedelini BAE sınırları içerisinde Türk temsilciliğine yatırması gerekmektedir.

Özellik Arz Eden Yabancı Yatırımlar

Özellik Arz Eden Yabancı Yatırımlara ilişkin çalışma izinleri Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik' kapsamında özel hükümlere tabi tutularak kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamanın dışında kalan doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam yaratılacak personel için talep edilen çalışma izni başvurular 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi tutulmaktadır.

.Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar 4875 sayılı yasanın alanına giren ve aşağıda yer alan koşullardan en az birini karşılayan şirket veya şubeyi ifade etmektedir:
 • Yabancı ortakların toplam sermayeye ilişkin payının en az 1.283.974 Türk Lirası olması şartıyla, şirket ve şubeye ait olan son yıl cirosunun en az 96,5 Türk Lirası olması
 • Yabancı ortakların toplam sermayeye ilişkin payının en az 1.283.974 Türk Lirası olması şartıyla, şirket ve şubeye ait olan son yıl cirosunun en az 1 milyon ABD Doları olması
 • Yabancı ortakların toplam sermayeye ilişkin payının en az 1.283.974 Türk Lirası olması şartıyla, şirket veya şube dahilinde son yıl içerisinde SSK kaydı bulunan en az 250 personel çalıştırılması
 • Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 32,1 milyon Türk Lirası olması
 • Ana şirket merkezinin bulunduğu ülkenin dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırım bulunması şartı aranmaktadır.

Kilit Personel: T.C. sınırları içerisinde kurulu olan ve tüzel kişiliğe sahip olan bir şirketin aşağıda yer alan şartlardan en az birini karşılayan personelidir.

.Aşağıda yer alan alanlardan en an birinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi olan; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görevli olan kişi

 • Şirket üst yönetiminde veya icra pozisyonunda görev almak
 • Şirketin tamamı ya da belirli bir bölümünü yönetiyor olmak
 • Şirketin idari veya teknik personelinin işlerini kontrol ediyor veya denetliyor olmak
 • Şirketin insan kaynakları politikalarına ilişkin karar alıcı pozisyonda bulunuyor olmak

.Şirketin hizmetleri, cihazlar, teknik veya yönetim konularında gerekli bilgiye sahip kişi
.İrtibat bürolarında, ülke dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen kişi

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni
D - TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ OLAN BAE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE'DE AİLE BİRLEŞİMİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile evli olan BAE vatandaşlarının Türkiye'de aile birleşimi gerçekleştirebilmeleri için yasal düzenlemeler ve talep edilen bazı belgeler bulunmaktadır. Bu aşamada talep edilen belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte ibraz edilmesi şartı aranmaktadır.

BAE Sınırları İçerisindeki Türk Temsilciliklerine İbraz Edilecek Belgeler

 • Başvuru sahibi tarafından Türkçe olarak eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalanmış iki adet başvuru formu,
 • Başvuru sırasında 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf,
 • En az 1 yıl geçerliliği bulunan pasaport,
 • Başvuru sahibinin evli olması durumunda Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği,
 • Uluslararası Evlenme Cüzdanı Fotokopisi,
 • Başvuru sahibinin evli olması durumunda Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • 18 yaşını doldurmadan evlenilecek olması halinde bu karara ilişkin mahkeme kararı ve ebeveyn iznini gösteren muvafakatname,
 • Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden eşe ait oturma izni fotokopisi,
 • Sahip olunması halinde eski pasaportlar,
 • Vize Ücreti,
 • Eşlerden her ikisinin de daha önceden evlilik gerçekleştirmeleri halinde boşanma ilamı veya ölüm kayıt örneklerinin türkçe tercümeleri ile teslim edilmesi gerekmektedir.
 • BAE vatandaşı olan eşin nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesi ibraz etmesi talep edilebilmektedir.

Çocukların birlikte götürülmesi halinde çocukları için ayrı bir dosya hazırlanması gerekmektedir.

 • Eşlerden her ikisinin de doğum kayıt örnekleri,
 • Eşlerden her ikisinin de evlenme ehliyeti belgeleri veya Türkiye'de bulunan Evlendirme Memurluğu tarafından verilmiş nikah müracaatı yapıldığını gösteren belge.

Konsolosluk uygun görmesi halinde ek evraklar talep edebilmektedir.

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni / E - BAE VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yüksek öğretim sistemi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilmektedir. Türkiye'de üniversiteler özerk yapılarını koruyarak kendi akademik takvimlerini düzenlemektedir. T.C. sınırları içerisinde akademik yıl Eylül ayından başlayarak Haziran ayına kadar devam etmektedir. Kış ve yaz olmak iki ayrı tatil dönemi bulunmaktadır. Bazı üniversiteler iki eğitim dönemi haricinde yaz okulu eğitimi verebilmektedir.

Türkiye Üniversitelerinde:

 • Ön lisans
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora sonrası programları bulunmaktadır.

BAE Vatandaşı Öğrencilerin Kabul Süreci

Türkiye'de üniversitelere öğrenci kabulu 2010 yılından itibaren üniversitelerin bizzat kendileri tarafından belirlene ve YÖK tarafından onaylanan şartlarda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni ile Eğitim İzni çerçevesinde çoğu üniversite kendi sınavını yapmaktadır. Bazı üniversiteler BAE Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan üniversite giriş sınav puanlarını temel almakta ve bazıları ise diplomaları notları ile öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldığı puanları göz önünde tutmaktadır.

Ön Lisans Programları

Türkiye'de Ön Lisans Programları 2 yıl sürelidir. Ön Lisans Programı mezunu olan öğrenciler merkezi bir sınava girmeden ön lisans diploması sahibi olabilmektedir.

Lisans Programları

Türkiye'de Lisans Programları genellikle 4 yıl sürelidir. Tıp benzeri bazı özel programlar 6 yıl ve daha uzun süreli olabilmektedir.

Yüksek Lisans Programları

Türkiye'de bulunan üniversitelerde Yüksek Lisans programları çeşitlilik göstermektedir. Tezli Yüksek Lisans Programları 2 yıl, Tezsiz Yüksek Lisans Programları 1,5 yıl sürmektedir. Doktora Programları genellikle 4 yıl sürmektedir.

Doktora Sonrası Programlar

Türkiye'de Doktora Sonrası Programlarına ait süreler üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 2 tür üniversite yer almaktadır. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Türkiye'de bulunan tüm üniversiteler YÖK tarafından denetlenmektedir. Söz konusu üniversitelerin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları bulunmaktadır.

Türkiye Üniversitelerine Başvuru Koşulları

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olan öğrenciler Türkiye'de bulunan üniversiteler tarafından belirlenen ve YÖk tarafından onaylanan şartları karşılamaları halinde kabul edilebilmektedir.

Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen BAE vatandaşı öğrencilerden aşağıda yer alan belgeler talep edilmektedir. Gerekli belge ve kabul şartlarına ilişkin kesin bilgilere, öğrenim görülmek istenen üniversite ile irtibata geçilmesi halinde ulaşılabilmektedir.

 • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu,
 • Lise Diploması ve Türkçe veya İngilizce çevirisi,
 • Onaylı Transkript ve Türkçe veya İngilizce çevirisi,
 • Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik düzeyini karşılamaları şartı bulunmaktadır. Bu şartı yerine getiremeyen öğrencilerin üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Yeterli sınavında başarı gösteremeyen öğrencilerin üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılma zorunlulukları bulunmaktadır.)
 • Uluslararası Geçerliliği Bulunan Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Geçerli sınavlara dair bilgi almak için ilgili üniversite ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. İlgili sınavlardan yeterli puan alamamış olan öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için yaptıkları sınavlara girebilmektedir.)
 • Finansal Teminat Mektubu,
 • Kayıt Ücreti

Kayıt aşamasında talep edilen belgelerin ilgili üniversiteye Akademik Takvim içerisinde ilan edilen son kayıt tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yüksek lisans eğitimi almak isteyen BAE vatandaşı öğrencilerden aşağıda yer alan belgeler talep edilmektedir. Gerekli belge ve kabul şartlarına ilişkin kesin bilgilere, öğrenim görülmek istenen üniversite ile irtibata geçilmesi halinde ulaşılabilmektedir.

 • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu,
 • Lisans ya da Yüksek Lisans Diploması ve Türkçe veya İngilizce çevirisi,
 • Onaylı Transkript ve Türkçe veya İngilizce çevirisi,
 • Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi,
 • Niyet Mektubu ve Tavsiye Mektupları,
 • Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik düzeyini karşılamaları şartı bulunmaktadır. Bu şartı yerine getiremeyen öğrencilerin üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Yeterli sınavında başarı gösteremeyen öğrencilerin üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılma zorunlulukları bulunmaktadır.)
 • Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye karşılığı: ALES) (Geçerli sınavlara dair bilgi almak için ilgili üniversite ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.)
 • Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar,
 • Finansal Teminat Mektubu,
 • Kayıt Ücreti

Kayıt aşamasında talep edilen belgelerin ilgili üniversiteye Akademik Takvim içerisinde ilan edilen son kayıt tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

T.C. ve BAE Üniversiteleri Arasındaki Değişim Programları

BAE üniversiteleri ve T.C. üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalar ile iki ülke üniversitelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkede bulunan üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmeleri imkanı sağlanmaktadır.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı karşılıksız olarak burs veren ve Türkiye üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen bir programdır. Söz konusu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerinde bulunan yüksek öğretim kurumlarının tümünü kapsamaktadır.

Finansal Konular

Öğrenci Katkı Payı

Türk hükümeti her akademik yılın başında yükseköğretim için asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirlemektedir. Uluslararası öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklılık göstermekle birlikte farklı üniversiteler için de değişiklik gösterebilmektedir. Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları farklı disiplinlerdeki, farklı türdeki (örgün veya ikinci öğretim) bölüm ve öğrenim sürelerinin dikkate alınması ile birlikte bakanlar kurulu tarafından açıklanmaktadır. Bir sonraki aşamada üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarlarını dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payı miktarını belirlemektedir. Vakıf üniversitelerine ait katkı payları ise üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.

Tahmini Yıllık Katkı Payları

Lisans Programları

 • Devlet Üniversiteleri
  • Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler için tahmini yıllık katkı payı: 240-750 ABD Doları
  • Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler için tahmini yıllık katkı payı: 450-750 ABD Doları
 • Vakıf Üniversiteleri
  • Tahmini yıllık katkı payı: 5.000-20.000 ABD Doları

Yüksek Lisans Programları

 • Devlet Üniversiteleri
  • Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler için tahmini yıllık katkı payı: 300-600 ABD Doları
  • Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler için tahmini yıllık katkı payı: 600-900 ABD Doları
 • Vakıf Üniversiteleri
  • Tahmini yıllık katkı payı: 5.000-20.000 ABD Doları

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni - BAE Vatandaşı Öğrencilere Verilen Burslar

Vakıf üniversiteleri diğer yabancı ülke vatandaşı öğrencilere olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olan öğrencilere de birçok burs imkanı sağlamaktadır. Vakıf üniversiteleri dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından öğrencilere sağlanan iki ayrı burs imkanı bulunmaktadır.

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları eğitimlerini finanse edebilmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar olarak sunulmaktadır. Söz konusu burslar Türkiye sınırları içerisinde eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerine verilmektedir.

TÜBİTAK Bursları

TÜBİTAK Bursları aşağıda yer alan programlara devam etmekte olan uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamak amacıyla verilmektedir.

 • Uluslararası öğrenciler için Lisans bursu programı
 • Yabancı uyruklu kişiler için araştırma bursu
 • Az gelişmiş ülkeler için Yüksek Lisans burs programı
 • Uluslararası öğrenciler için Yüksek Lisans bursu programı

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni
F - BAE VATANDAŞLARI İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI

TÜRKİYE VATANDAŞLIĞININ DOĞUMLA KAZANILMASI

Doğum yoluyla edinilen Türk vatandaşlığı soy bağı ve doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılmaktadır. Söz konusu vatandaşlık türü doğum anından itibaren geçerli sayılmaktadır.

Soy Bağı

Türkiye sınırları içinde veya dışında Türk vatandaşı olan anne veya babadan evlilik birliği dahilinde dünyaya gelen çocuk Türk vatandaşı kabul edilmektedir. Türk vatandaşı olan anne ve yabancı uyruklu babadan evlilik bağı dışında dünyaya gelen çocuk Türk vatandaşı kabul edilmektedir. Türk vatandaşı baba ve yabancı uyruklu anneden evlilik birliği dışında dünyaya gelen çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığı edinmektedir.

Doğum Yeri

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğan ve yabancı uyruklu anne ve babasından kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinemeyen çocuk doğumundan itibaren Türk vatandaşı kabul edilmektedir. Türkiye'de bulunan çocuk aksi ispat edilmediği sürece T.C. sınırları içerisinde doğmuş sayılmaktadır.

TÜRKİYE VATANDAŞLIĞININ SONRADAN KAZANILMASI

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşının kendi devletinin çift vatandaşlığı kabul etmesi halinde T.C. Vatandaşlık Kanunu dahilinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

Söz konusu şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamamaktadır. Belirlenen şartları yerine getiren herkesin Türk vatandaşlığı kazanması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Vatandaşlık hakkı devletlerin egemenlik alanı içerisinde kabul edilen bir husustur.

Vatandaşlık Başvurusunda Aranan Şartlar

Türk vatandaşlığı sahibi olmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlarda;

 • Yabancı uyruklu kişinin kendi ulusal kanuna, vatansız (haymatlos) olması halinde Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt edebilme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle geçmişe doğru T.C. sınırları içerisinde kesintisiz olarak 5 yıl oturuyor olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine yerleşmeye karar verildiği davranışlar ile doğruluyor olmak, (Türkiye'de ikamet etmeye karar verildiğini kanıtlamak için belirlenen şartlardan bir veya birkaçını geliştirmek: Türkiye'de gayrimenkul satın almak, Türkiye'de iş kurmak. yatırımlar gerçekleştirmek. Türkiye'de iş merkezini nakletmek, Türkiye çalışma izni ile bir iş yerinde çalışmak, Türk vatandaşı ile evlenmek. Türk vatandaşlığı için ailece başvuruda bulunmak. Daha önce Türk vatandaşlığı kazanmış olan anne, baba, kardeş veya çocuk sahibi olmak, Eğitimini Türkiye sınırları içerisinde tamamlamış olmak.)
 • Tehlike teşkil eden herhangi bir hastalığı sahip olmamak,
 • Toplum açısından sorumluluk duygusu, iyi ahlak sahibi ve güvenilir olmak,
 • Yeterli düzeyde Türkçe biliyor olmak,
 • T.C. sınırları içerisinde geçimini sağlayacak gelir ve mesleğe sahip olmak,
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartları aranmaktadır.

Türk vatandaşlığı edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarından yukarıda belirtilen şartları ile birlikte taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilmektedir. Söz konusu takdirin uygulanmasına ilişkin esaslar tespiti Bakanlar Kurulu yetkisindedir.

Aşağıda belirtilen dosyalar reddedilmektedir:

Aşağıda belirtilen kişilerin dosyası başvuru aşamasında ilgili Valilik tarafından reddedilmektedir.

 • Yasal oturum izni sahibi olmaksızın veya yasal izin sahibi olarak Türkiye'ye yerleşme niyeti göstermeyen kişiler,
 • Sığınma veya iltica başvurusunda bulunanlar,
 • Sığınmacı durumunda Türkiye sınırları içerisinde yaşayanlar,
 • Öğrenim amacı doğrultusunda Türkiye'de ikamet eden öğrenciler,
 • Turistik amaç doğrultusunda ikamet eden yabancı uyruklu kişiler,
 • Öğrenim gören çocuğuna refakat etme amacıyla ikamet eden kişiler,
 • Tedavi amaçlı olarak ikamet eden kişiler,
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden, hükümlü veya tutuklu olan kişilerin dosyaları valilik tarafından reddedilmektedir.

Başvuru Süreci

Başvuru dosyası eksiksiz ve belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanan kişilerin soruşturmaları İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Soruşturma süreci sona eren yabancı uyruklu vatandaşının dosyası Valiliğe iade edilmekte ve Valilik tarafından dosya Komisyona gönderilmektedir.

Komisyon başvuru sahibinin yukarıda yer alan şartların tümünün karşılanıp karşılanmadığını dosya üzerinden inceleme ve karşılıklı mülakat gerçekleştirme suretiyle tespit etmektedir. Başvuru sahibinin ailevi durumu söz konusu mülakatlar sırasında incelenmektedir. Bu aşamada başvuru sahibinin Türk sahibi olup olmadığı dikkate alınmaktadır.

Sağır ve dilsiz başvuru sahiplerinin mülakatları kendi işaret dillerinde bir tercümanın yardımıyla ve okur-yazar olması durumunda yazı yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Komisyon kararının olumlu olması halinde dosya Bakanlığa, olumsuz olması halinde Valiliğe gönderilmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kazanılmasında İstisnai Haller

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek herhangi bir olmamak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı teklifi, Bakanlar Kurulu kararı ile aşağıda belirtilen yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

.Türkiye sınırları içerisinde endüstriyel tesisler getiren veya ilmi, teknolojik, sosyal, sportif, iktisadi, kültürel, sanatsal alanlar içerisinde olağanüstü hizmeti olan ya da olacağı düşünülen ve ilgili Bakanlıklarca kendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunulan kişiler,
.Türk vatandaşlığına geçirilmesi mecburi görülen kişiler,
.Göçmen kabul edilen kişiler.

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması

Türk vatandaşı ile evlilik gerçekleştirmek yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığını doğrudan kazandırmamaktadır. Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliğe devam eden yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru sahibi olan kişilerde;

.Aile birliği dahilinde yaşama,
.Evlilik birliği ile örtüşmeyen faaliyetlerde bulunmama,
.Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir halin bulunmaması şartları aranmaktadır.

NOT:
 • Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni ve vatandaşlık prosedürleri dahilinde başvurudan sonra Türk vatandaşı olan eşin vefat etmesi durumunda evliliğin devamı şartı aranmamaktadır.
 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı edinen yabancı uyruklu vatandaşlarda evliliğin butlanına (sona ermesine) karar verilmesi durumunda evlilik kararında iyi niyetli olmaları halinde Türk vatandaşlığı korunmaktadır.
 • Herhangi bir suç nedeniyle yargılama süreci devam eden, hükümlü ya da tutuklu olan kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunamamaktadır.
 • Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişinin eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanması aşamasında bu eşin Türk vatandaşlığını kazandığı tarih esas alınmaktadır.

Evlenme Yoluyla Vatandaşlık Kazanma Başvurusunda Talep Edilen Evraklar

 • Vatandaşlık isteğini açıklayan dilekçe,
 • Türkiye vatandaşı olan eşe ait Mernis sisteminden alınmış olan Nüfus Kayıt Örneği,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belge (Başvuru sahibinin vatansız olması durumunda ve temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.)
 • Başvuru sahibinin bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği,
 • Yerleşim yerinin Türkiye sınırları içerisinde bulunması halinde en son tarihli ikamet izni belgesi,
 • Başvuru sahibinin herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde bu durumun onaylı bir örneği,
 • Başvuru sahibinin kimliğinde yalnızca doğum yılı yazıyor olması, ay ve gün bilgilerinin bulunmaması halinde doğum tarihinin tamamlanabilmesi için ülkesinin ilgili makamlarından alınan belge (Bu belgenin temin edilememesi halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 39.maddesi uyarınca işlem yapılmasının kabul edildiğine dair imzalı beyan.)
 • Söz konusu hizmet bedelinin Maliye'ye yatırıldığını gösteren makbuz evraklarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen reşit olmayan yabancı uyruklu kişi, ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek durumu olmaması kaydıyla karar tarihi itibariyle Türk vatandaşlığı edinebilmektedir.

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kazanılması

Anne ve babalarına bağlı olarak Kanunun 27.maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar reşit olmalarından itibaren 3 yıllık süre içerisinde (18-21 yaşları arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

Türk Vatandaşlığının Türkiye'de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması

Yabancıların Türk vatandaşlığı kazanması yöntemleri arasına 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni yöntem daha eklenmiştir.

Söz konusu tarihte Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye göre aşağıda yer alan koşulların herhangi birini karşılayan yabancı uyruklu kişiler ilgili Bakanlık teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

 • Ekonomi Bakanlığı tarafından asgari 2 milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından asgari 1 milyon ABD doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi konulması şartıyla satın aldığı tespit edilen kişiler,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari 100 (yüz) kişilik istihdam oluşturduğu tespit edilen kişiler,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından asgari 3 milyon ABD doları tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı tespit edilen kişiler,
 • Hazina Müsteşarlığı tarafından asgari 3 milyon ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı tespit edilen kişiler ilgili Bakanlık teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

Türk Vatandaşlığından Çıkma Hangi Durumlarda Gerçekleşmektedir?

Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıda yer alan şartları karşılamaları durumunda Bakanlık tarafından çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilmektedir.

 • Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Yabancı bir ülke vatandaşlığını edinmiş olmak veya edinecek olduğuna ilişkin ikna edici belirtiler bulundurmak,
 • İşlenmiş bir suç veya askerlik nedeniyle aranan kişilerden biri olmamak,
 • Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Türk Vatandaşlığını Kaybettirme

Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlar tarafından tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı İçişleri Bakanlığı teklifi ve Bakanlar Kurulu ile kaybettirilebilmektedir.

.Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine aykırı olan herhangi bir hizmetinde bulunup, bu görevi bırakmaları kendilerin yurtdışında dış temsilcilikler, yurt içinde mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen 3 aydan az olmamak üzere uygun bir süre içerisinde kendi arzusu ile bu görevi bırakmayanlar,
.Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halinde bulunan bir devletin herhangi bir hizmetinde Bakanlar Kurulu izni olmaksızın kendi arzusu dahilinde çalışmaya devam edenler,
.İzin almaksızın yabancı bir devlet için gönüllü olarak askerlik görevi yapanlar.

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kaybı

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni prosedürleri dahilinde aşağında durumu belirtilen kişiler reşit olmasından itibaren 3 yıl içerisinde Türk vatandaşlığından ayrılabilmektedir.

 • Anne veya babadan kaynaklı soy bağı nedeniyle doğumla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlardan, yabancı anne veya babanın vatandaşlığını doğumla ya da sonradan edinenler,
 • Anne veya babadan kaynaklı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olan kişilerden doğum yeri esasına göre yabancı bir devletin vatandaşlığını kazananlar,
 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığı kazananlar,
 • Doğum yeri şartını karşılayarak Türk vatandaşı oldukları halde sonradan yabancı uyruklu anne veya babasının vatandaşlığını kazananlar,
 • Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığı kazanan anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazananlar.

Yukarıda belirtilen şartların gereğince vatandaşlığın kaybı ilgili kişiyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamamaktadır.

Çok Vatandaşlık Nedir?

Türk vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir. Bu çerçeve dahilinde herhangi bir nedenle yabancı bir ülke vatandaşlığı kazanan kişilerin duruma ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırma sonucunda kayden aynı kişi olduklarınlarının tespit edilmesi halinde nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirimde bulunulmaktadır.

Vatandaşlık İşlemlerinde Başvuru Makamı ve Yöntemi

Türk vatandaşlığı kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin başvurular Türkiye içerisinde ikamet edilen yerin Valiliğine, Türkiye sınırları dışında ise Türk dış temsilciliklerine bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekaletname ile yapılmaktadır.

Bilgi ve Belge İstenmesi: Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili olan bilgi ve belgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizin verilmesi gerekmektedir.
Maddi Hataların Düzeltilmesi: Alınan kararlara ilişkin maddi bir hata bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme karar alınabilmektedir.
Tebligat: Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına bildirilmektedir. Vatandaşlık kaybettirme kararları ise Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni
Vatandaşlık Başvurusu Sırasında Talep Edilen Belgeler

 • Vatandaşlık isteğini açıklayan dilekçe,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belge (Başvuru sahibinin vatansız olması durumunda ve temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.)
 • Başvuru sahibinin bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği (Başvuru sahibinin evli olması halinde eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri bir belge.)
 • Medeni hal belgesi ve evli olunması halinde evlenme cüzdanı, boşanmış olunması halinde boşanma ilamı, dul olunması halinde eşe ait ölüm belgesi,
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları bulunması halinde bu kişilere ait başvuru makamlarınca Mernis sisteminden alınmış nüfus kayıt örneği,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş sağlık raporu,
 • Türkiye sınırları içerisinde kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini temin ettiğine dair gelir ve mesleği kanıtlayıcı çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri bir belge,
 • Başvuru tarihi itibariyle geçmişe doğru Türkiye sınırları içerisinde kesintisiz olarak 5 yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınmış yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge,
 • Başvuru tarihinden itibaren geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet izni tezkeresi,
 • Başvuru sahibinin herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde bu durumun onaylı bir örneği,
 • Başvuru sahibinin kimliğinde yalnızca doğum yılı yazıyor olması, ay ve gün bilgilerinin bulunmaması halinde doğum tarihinin tamamlanabilmesi için ülkesinin ilgili makamlarından alınan belge (Bu belgenin temin edilememesi halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 39.maddesi uyarınca işlem yapılmasının kabul edildiğine dair imzalı beyan.)
 • Söz konusu hizmet bedelinin Maliye'ye yatırıldığını gösteren makbuz evraklarının ibraz edilmesi gerekmektedir.