Dubai Evrak Tasdik İşlemleri

Evrak tasdiki evrakın üzerindeki imzanın doğruluğunu, imzalayanın görevini teyit etmek amacıyla yabancı bir belgeye geçerlilik kazandıran, belgenin yasallığının tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerli olmasını sağlayan resmi bir uygulamadır. Evrak tasdik işleminde, bağlı bulunan bölgenin valiliği ve Türkiye’den mal ithal eden şirketin bağlı olduğu ülkenin konsolosluğu evrakın orijinal olduğunu tasdik ederek belgeyi Türkiye dışında da resmi hale getirir. Evrak tasdiki bir evrakın yasallığının başka bir ülkede de geçerli sayılmasını sağlamak amacıyla yapılan resmi bir uygulamadır. Evrak tasdik işlemleri belge türüne bakılmaksızın bazı prosedürlere tabidir. Onaylanacak evrak, yeminli bir tercüman tarafından İngilizce ve Arapça dillerine çevrilir. Orijinaline uygun olarak hazırlanan belge noterde tasdiklenir. Valilik tarafından da onaylanan evrakın Dubai Konsolosluğuna götürülmesi gerekmektedir. Evrak tasdik işlemi 5-7 işgünü sürmektedir.

Dubai evrak tasdik işlemi, ticari fatura tasdiki, eğitim diploma tasdiki, çalışma izni tasdiki, evlilik cüzdanı tasdiki, vekaletname, menşe şahadetnamesi vb. resmi belgelerin tasdik işlemlerinin konsolosluk tarafından yapılmasıdır. Dubai evrak tasdik işlemleri için onayı yapılacak diplomanın İngilizce noter onaylı tercümesinin yapılması gerekli olup onaylı evrakla birlikte diplomanın aslının Dubai, Birleşik Arap Emirliği (BAE) konsolosluğuna iletilmelidir.

Dubai Konsolosluğu her evrak için ayrı başvuru ücreti talep etmektedir. Ticari başvuru işlemlerinde sayfa başına ücret alınmaktadır. Şahsi ve ticari evrak tasdik ücretleri birbirinden farklıdır. Eğer fatura tasdiki yapılacaksa ücretini konsolosluk belirlemektedir. Evrak tasdik işlemleri Cuma günü hariç hafta içi her gün Dubai Konsolosluğu’nda yaptırabilir.

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri Hakkında

Menşe sertifikası, ihracatçının bağlı bulunduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen ürünlerin menşeini belirten belgedir. İhraç edilen ürünün menşeini belgelemek için ürünlerin ihraç edileceği ülkenin temsilcilikleri tarafından da onaylanması gerekir.  Fas, İran, Cezayir, Suriye, Dubai, Tunus, Mısır, Ürdün ve Lübnan’a yapılan ihracat işlemlerinde belgelerin tasdik ettirilmesi gereklidir. Ortadoğu ülkeleri konsolosluklarında fatura tasdiki, vekaletname, sözleşmeler gibi evrakların dışında, ülkelerde açılan ihalelere katılacak firmalara ait resmi evrakların da tasdiki yapılmaktadır.

Konsolosluk tasdikli faturanın diğer ismi tasdikli fatura belgenin ihracatçının kendi orijinal faturasını düzenleyerek ihraç edeceği ülkenin konsolosluğuna tasdik ettirdikten sonra ithalatçıya gönderdiği fatura denmektedir. İhracatçı ilk önce orijinal faturasın düzenler, daha sonra bağlı olduğu ilin valiliğine giderek hazırladığı faturayı onaylatır. Ortadoğu ülkeleri ve İsrail bu faturayı özellikle istemektedir.

Ortadoğu ülkelerinin ticaret kuralları, söz konusu ülkeler tarafından ithal edilecek ürünlerin gümrük işlemlerine teşkil edecek, konsolosluk tarafından tasdik edilmiş faturanın beyan edilmesi istenmektedir. Birçok Ortadoğu ülkesinin ticari, diplomatik, turistik nedenlerle seyahat eden kişileri vize uygulamasına tabi tuttukları gibi Türkiye’den ihracatı yapılacak ürünler için ülkeler fatura, menşe şahadetnamesi gibi belgelerin gerekli makamlar tarafından tasdik ettirilmesi şartı getirilmiştir.

Türkiye’de düzenlenen apostilli evrak başka bir ülkede beyan edilecekse konsolosluk yetkilileri tarafından onaylanması gerekmektedir.

Onayı istenen evraklar genelde menşe şahadetnamesi, fatura ve sağlık sertifikasıdır. Bu evrakların ihracatı yapılacak ülke temsilciliklerinde tasdik edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ürünleri alacak olan şirket gümrük işlerini yapamamaktadır. Ülkelerin evrak tasdik işlemleri değişiklik gösterebilmektedir.

Evrak tasdik işlemleri için gerekli olan belgeler şu şekildedir:

  • Tasdik edilmesi gereken resmi evrakın aslı.

 

 

Birleşik Arap Emirlikleri Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.uae-embassy.ae/Embassies/tr