Dubai Evrak Tasdik İşlemleri

Dubai evrak tasdik işlemleri belge üzerinde yer alan imzanın doğruluğunu, imzalayan kişinin görevini teyit etme amacı ile yabancı evraka geçerlilik kazandıran ve belgenin yasallığını tasdik ederek başka ülkelerde geçerli olmasını sağlayan resmi bir uygulamadır. Evrak tasdik işlemi sırasında bağlı olunan bölge Valiliği ve Türkiye’den mal ithal eden şirketin bağlı olduğu ülke konsolosluğu belgenin orijinal olduğunu doğrulayarak Türkiye sınırları dışında da evrakı resmi hale getirmektedir. 

Evrak tasdik işlemleri belge türüne bakılmaksızın bazı prosedürlere tabi tutularak gerçekleştirilmektedir. İşlemler sırasında onaylanacak olan belge yeminli bir tercüman tarafından İngilizce ve Arapça dillerine çevrilmektedir. Belge orijinaline uygun olarak hazırlanmasının ardından noter tarafından tasdik edilmektedir. Valilik tarafından onaylanan belgenin Dubai Konsolosluğuna görülmesi gerekmektedir. Dubai evrak tasdik işlemleri ortalama 5-7 iş günü sürmektedir.

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri

Dubai Konsolosluğu tarafından Dubai evrak tasdiki işlemleri dahilinde ticari fatura tasdiki, eğitim belgeleri ve diploma tasdiki, çalışma izni tasdiki, evlilik cüzdanı tasdiki, vekaletname, menşe şahadetnamesi gibi resmi belgeler onaylanmaktadır. Onay işlemi gerçekleştirilecek belgenin İngiliz noter onaylı tercümesinin yapılması ve belgenin aslı ile birlikte Dubai, (BAE) Birleşik Arap Emirliği Konsolosluğuna iletilmesi gerekmektedir. 

Dubai Konsolosluğu tasdik işlemlerinde her evrak için ayrı başvuru ücreti talep etmektedir. Ticari başvuru işlemleri için belge sayfası başına ücretlendirme yapılmaktadır. Ticari ve şahsi evrakların tasdik ücretleri farklılık göstermektedir. Fatura tasdiki yapıldığı durumlarda ücret konsolosluk tarafından belirlenmektedir. Belge tasdiki işlemleri Cuma günleri hariç hafta içi hergün Dubai Konsolosluğunda yapılabilmektedir. 

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri Hakkında 

Menşe sertifikası ihracatçının bağlı olduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen ürünlerin menşeini belirten belgelere denilmektedir. İhraç edilen ürünün menşeini belgelemek için ihraç edilmiş olduğu ülke temsilcilikleri tarafından onaylaması gerekmektedir. Cezayir, Dubai, Fas, İran, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün’den gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde belgelerin tasdik ettirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ortadoğu ülkeleri konsolosluklarında fatura, vekaletname, sözleşme gibi evrakların yanı sıra ülkelerde açılan ihalelere katılacak firmalara ait resmi evraklarında tasdik işlemleri yapılmaktadır. Konsolosluk tasdikli fatura ihracatçının kendi orijinal faturasını düzenleyerek ihraç edeceği ülkenin konsolosluğuna tasdik ettirdikten sonra ithalatçıya gönderdiği faturaya denmektedir. Orijinal faturasını düzenleyen ihracatçı daha sonra bağlı bulunduğu il valiliğine giderek fatura onaylatma işlemini gerçekleştirir. Ortadoğu ülkeleri ve İsrail tarafından bu fatura özellikle istenmektedir. 

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri

Ortadoğu ülkeleri ticaret kuralları dahilinde söz konusu ülkeler tarafından ithal edilecek ürünlerin gümrük işlemlerini teşkil edecek konsolosluk tarafından tasdik edilmiş faturanın beyan edilmesi talep edilmektedir. Birçok Ortadoğu ülkesinin turistik, ticari, diplomatik, ziyaret gibi nedenlerle seyahat edecek kişilerden vize talep etmesi gibi Türkiye’den ihracatı gerçekleşecek ürünler için ülkeler fatura, menşe şahadetnamesi gibi belgelerin gerekli makamlarca tasdik ettirilmesi şartı aranmaktadır. 

Türkiye sınırları içerisinde düzenlenen apostilli belgenin başka bir ülkede beyan edilecek olması halinde konsolosluk yetkilileri tarafından onaylanması zorunluluğu bulunmaktadır. Onaylanması talep edilen evraklar genellikle menşe şahadetnamesi, fatura ve sağlık sertifikası belgeleridir. Bu belgelerin ihracatı yapılacak ülke temsilciliklerinde tasdik edilmesi gerekmektedir. Belgelerin onaylanmaması halinde ürünleri satın alacak şirket gümrük işlemlerini yerine getirememektedir. Ülkelere göre evrak tasdik işlemleri farklılık gösterebilmektedir. Dubai evrak tasdik işlemleri için tasdik edilecek belgenin aslı talep edilmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.uae-embassy.ae/Embassies/tr